JTB Sweden

Verksamheten

JTB Sweden tillhör JTB Corp som är en världens största resebyråer, med ett världsomspännande nätverk av resebyråer och partners. I Europa har vi kontor i Stockholm, Köpenhamn, Oslo, Helsingfors, Moskva, Budapest, Prag, London, Paris, Frankfurt, Amsterdam, Rom, Madrid och Milano. Stockholmskontoret grundades 1986 som Tumlare Net Travel Service AB som en del av den skandinaviska resekoncernen Tumlare Corporation. I 2008 förvärvades Tumlare Corporation av JTB Corp som ett led i JTBs globala expantion.

Praktisk information

Juriskt företagsnamn: Tumlare Corporation Service AB
Biföretagsnamn: JTB Sweden, Japanspecialisten, Resor till Brasilien
Organisationsnr: 556411-3057
VAT nr: SE556411305701
Svenska Resebyråföreningen (SRF): 24971
International Air Transport Association (IATA): 8020179-6

Styrelse:

ORDFÖRANDE: Koreto, Yoichi, Store Kongensgade 110 D, 2 tr, 1264 COPENHAGEN, DENMARK
VD: Lagus, Kim Mikael, Ralångsvägen 3, 120 50 ÅRSTA
LEDARMOT: Blume, Kristian, Kalbyrisvej 36, 4700 NAESTVED, DENMARK

Ägare: Net Travel Service Holding A/S

Inom privatresor har JTB Sweden egna reseprogram till Japan, Korea samt resor till Brasilien